İlin Dörd Fəsli idarəsində olan çoxmənzilli evlərdə yaşamanın qaydaları

MKT idarəsində yerləşən çoxmənzilli evlərdə yaşayış qaydası.

          1. Əsas anlayışlar

Qaydalar – çoxmənzilli evlərdə həqiqi yaşayış qaydaları "İlin Dörd Fəsli" idarəsində (bundan sonra – "Yaşayış Evləri") yerləşən Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsi ,Azərbaycan Respublikası Mənzil Məcəlləsi ,ümumi əmlakın saxlanması qaydaları ,yaşayış sahəsindən istifadə qaydaları ,Azərbaycan Respublikası tərəfindən təsdiq olunmuş aktlar əsasında işlənmişdir.

2. Yaşayış sahəsi və qeyri-yaşayış sahəsindən istifadə.

2.1. Yaşayış qaydaları çoxmənzilli evin bütün Sakinlərinə şamil edilir (mülkiyyətçi ,qohumlar ,icarəçi ,işçilər ,qonaqlar ya da dəvət olunmuşlar).

2.2. Yaşayış sahəsindən istifadə hüquqları və qanuni maraqlarına riayət etməklə ,bu yaşayış sahəsində yaşayan Vətəndaşlar ,qonşuları ,yanğın təhlükəsizliyi ,sanitar-gigiyenik ,ekoloji və digər tələblər ,eləcədə AR tərəfindən təsdiq edilmiş yaşayış sahələrindən istifadə qaydalarına uyğun olaraq həyata keçirilir.

2.3. Yaşayış evində yaşayış sahəsi sırf yaşayış üçün istifadə edilir.

2.4. Sakinlərin mülkiyyət hüququ ilə ona məxsus olan yaşayış və ya qeyri-yaşayış sahəsini dəyişmək üçün hüququ yoxdur ,necə ki , müvafiq qanuna uyğun olaraq.

2.5. Ev heyvanlarının Yaşayış evində saxlanmasına sanitar-gigiyenik qaydalara və ev heyvanlarının saxlanması qaydalarınına riayət etmək şərti ilə icazə verilir.Eyvanlarda və lociyalarda heyvan ,quş və arılar saxlamaq qadağandır.
2.6. Ev heyvanlarını ciddi surətdə xüsusi olaraq onlar üçün ayrılmış yerlərdə gəzdirmək olar.
2.7. Ev heyvanlarını evətrafı sahədə gəzdirən sahibləri dərhal onların arxasınca nəcislərini təmizləməlidirlər.
2.8. Kommersiya məqsədləri üçün yaşayış və ya qeyri-yaşayış binalarında heyvanları yetişdirmək qadağandır.
2.9. Ona məxsus olan yaşayış və ya qeyri-yaşayış sahəsini təmiz və səliqəli saxlamaq sakinin borcudur.
2.10 Sakin yaşayış və ya qeyri-yaşayış sahəsinin təhlükəsizliyini təmin etməyə borcludur ,tutduğu yerə ,sanitar-texniki və digər avadanlıqlara ehtiyyatla yanaşmalı ,yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrindən istifadə qaydalarına , yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ,sanitar-texniki və digər avadanlıqlardan istifadə qaydalarına riayət etməlidir.
2.11. Eyvanların və lociyaların əşyalarla ,avadanlıqlarla və s. qarşısını kəsmək olmaz ,xüsusən də evin fasad örtüyü tərəfindən.

2.12. Güllərin və digər bitkilərin yetişdirilməsi ancaq evyanın və ya lociyanın daxilində münkündür.Güllərin sulanması aşağı mərtəbələrdə yaşayan sakinlərə zərər yetirməmək şərti ilə olmalıdır.
2.13. Paltarların qurudulması eyvanın və ya lociyanın daxilində olmalıdır.
2.14. Pəncərələrdən ,eyvanlardan və lociyalardan ,həmçinin pilləkənlərə və digər çoxmənzilli evlərin ümumi sahələrinə zibilin atılması ,kilimlərin ,paltarların və s. təmizlənməsi qəti qadağandır.

2.15. Siqaret çəkilən zaman pəncərələrdən ,eyvanlardan və lociyalardan külün atılması qadağandır.

2.16. Yaşayış evinin sahəsində partlayıcı,toksiki və digər təhlükəli əşyaların və ya maddələrin saxlanılması qadağandır.
2.17. Yaşayış evində yenidənqurmanın ardıcıllığı:
2.17.1. Hər hansı bir sahənin yenidənqurulması və planının dəyişdirilməsi ,yerli hökumət orqanının tələbi ilə cıxarılan qərarın əsasında Idarəetmə şirkətinə məcburi bildirişlə icazə verilir.
2.17.2. Bu işlərin istehsalı qadağandır:
bazar, qeyri-iş və bayram günləri;

 səs-küylə,9.00 -dan əvvəl  və 19.00 -dan gec başa catdırmaq ;

 Normativi keçən səs –küyə səbəb olan alət və avadanlıqlardan istifadə edərək;

 xüsusi tədbirlər olmadan,bitişik binalarda sızmalar,çatlar istisna olmaqla,divar və tavanların dağıdaraq;
tikinti materialları və evakuasiya yolu ilə alınan tullantılarla qarmaqarışıqlıq edərək ,çirkləndirərək və digər içtimai yerlərdə;
tikinti materialları və tullantıların daşınması üçün sərnişin liftlərindən istifadə edərək;

2.17.3. Ona məxsus olan yaşayış sahəsində idarəedici şirkətin xidmətlərindən yararlanaraq təmir işləri həyata keçirmək istəyən sakin ,bu haqda təmirdən 10 gün əvvəl ərizə təqdim edir.
2.17.4 Sahədə özbaşına yenidənqurma  işləri aparan sakin həmin sahəni öz  hesabına əvvəlki vəziyyətinə gətirməlidir.

2.18. Sahənin daxilindəki səsin səviyyəsi göstəricilərin normativini keçməməlidir.Televizorlardan,radioqəbuledicilərdən,maqnitafonlardan və digər səsgücləndirici cihazlardan istifadə etmək yalnız digər Sakinlərin rahatlığını pozmamaq  dərəcəsində azaldılması şərti ilə münkündür.
Saat 22:00 –dan 7:00 –dək sakitliyə riayət edilməlidir.
2.19. Sakinlər tutduqları sahənin texniki və sanitar vəziyyətinə ,orada  yerləşən sanitar-texniki və digər avadanlıqlara baxış və həmçinin lazımi təmirlərin yerinə yetirilməsi üçün İdarəedici şirkətin nümayəndələrini qəbul etməyə məcburdurlar.

2.20. İdarəedici şirkətin profilaktik baxış və evlərin texniki xidmət təlimlərini keçirə bilmədiyi təqdirdə ,Sakin 3 –cü şəxsin mülkünə və sağlamlığına yetirə biləcək ziyana görə tam məsuliyyəti öz üzərinə götürür.
3. Çoxmənzilli evdə ümumi mülkdən istifadə.

3.1. Sakinlərə qadağan olunur:

Sənaye üçün emalatxana ,ərzaq ,avadanlıq ,mebel və digər əşyaların saxlanılması üçün çardaq ,texniki mərtəbə ,texniki sahə ,ventilyasiya sistemindən istifadə;
liftlərin xollarında köşklər,anbarlar və s. yerləşdirmək;
mərtəbələrin dəhlizlərindən foelərdən,xollardan,günbəzlərdən,pilləkənlərdən layihədə təqdim olunan təcili çıxış qapılarının evakuasiya yollarında təhlükəli yanğın faktorlarının yayılmasına mane olan başqa qapıların çıxarılması.Geniş planlı qərarların verilməsində dəyişikliklər etmək, hansıki bunun nəticəsində insanların evakuasiyasının təhlükəsizliyi çətinləşir, yanğınsöndürən balonlar, yanğınsöndürən kranlar və başqa yanğınsöndürən vasitələr əlçatmaz olur və ya yanğın əleyhinə avtomatik qoruyucu sistemin təsir zonası azalır;

qapıların,eyvanlardakı və lociyalardaki lyukların,oxşar bölmələrdə keçidlərin və evakuasiya pilləkənlərinin xarici çıxışlarında mebel ilə,avadanlıqla və digər əşyalarla qarmaqarışıqlıq yaratmaq;

yanacaq,neft və digər tezalışan,yanan mayelər tətbiq edərək sahədə təmizlik işlərinin aparılması və paltarların yuyulması;

pilləkənlərdə və mərtəbələrarası dəhlizlərdə anbar düzəltmək, həmçinin pilləkənlərin altında əşyalar, mebel və digər alışan materiallar saxlamaq;

mənzillərdən ümumi dəhlizə (pilləkənlərin sahəsinə) əlavə qapılar qoymaq və ya qapıların açılma istiqamətini dəyişmək (layihədən kənar), əgər bu qonşu mənzillərdən insanların rahat evakuasiyasını çətinləşdirirsə və ya insanların rahat evakuasiya şəraitinə əngəl olursa;

3.2. Mülkiyyətçilərin qərarlarına qörə kondisionerlərin daxili bölməsinin, televizor, sputnik antenlərinin və digər cihazlarının damda,fasadda və lociyalarda quraşdırılmasına yol verilmir.Müqavilənin 4.3.4 bəndinə uyğun olaraq ,texniki-xidmət və istismarın xarici blokun quraşdırılması faktı,vaxtı və yeri ilə uyğunluğu zəruridir.

3.3.Evdə ümumi işlənən sahələr ,həmçinin digər ümumi əmlakın obyektləri Sakinləri həmin xidmətlərlə təmin etmək  və yalnız  nəzərdə tutulmuş  məqsədlər üçün  istifadə olunur.Onlardan başqa məqsədlərlə istifadəyə icazə verilmir.

3.4.Sakinlərdən sanitar-gigiyenik qaydalara riayət etmək tələb olunur:bloklarda,liftlərin kabinalarında,pilləkənlərdə,evin ərazisində və ümumi istifadə olunan yerlərdə təmizlik və səliqə-səhmana riayət etmək;

İdarəedici şirkət tərəfindən təyin olunmuş yerlərdə paltarların,xalçaların və s. təmizlənməsi .

3.5.Elanları ancaq İdarəedici şirkətin təyin etdiyi yerlərdə asmağa icazə verilir.

3.6.Nəqliyyat vasitələrinin park olunması xüsusi olaraq bu məqsədlə ayrılmış yerlərdə yerinə yetirilir.Qazonlarda,uşaq meydançalarında,piyada keçidlərində ,yanğınsöndürmə avadanlıqlarının qoyulduğu yerlərdə və diğər bu məqsəd üçün nəzərdə tutulmayan yerlərdə nəqliyyat vasitələrinin park olunmasına icazə verilmir.Nəqliyyat vasitələrindən istifadə zamanı evin ümumi əmlakına zərər vurulduğu halda nəqliyyat vasitəsinin sahibi ümumi əmlakın zədələnmiş yerlərinin təmirini öz hesabına kompensasiya etmək məcburiyyətindədir.

3.7.Yuxarıda sadalanan bütün yerlərdə nəqliyyat vasitərinin yuyulması və təmiri qadağandır.

3.8.İdarəedici şirkətin xəbəri və razılığı olmadan Sakinin blokların çıxış qapılarında və digər ümumi sahələrdə qıfılları dəyişdirməyə,əlavə qapılar ,ızqaralar yerləşdirməyə haqqı yoxdur.

3.9.Sakinlər çoxmənzilli evin ümumi əmlakına qayğı ilə yanaşmağa və onun korlanmasının və ya çirklənməsinin qarşısını almağa məcburdurlar.

3.10.Zibilin ,bu məqsədlə qoyulmuş konteynerlərdən və toplayıcılardan başqa bir yerə tullanması və ya saxlanması (müvəqqəti daxil olmaqla )qəti qadağandır.Məişət tullantılarının konteynerə atılmasına icazə verilir və ixracın ödənişi Sakinlər tərəfindən ödənilən kommunal xərclərin siyahısına daxildir.

3.11.Tikinti tullantılarının ixracının ödənişi müvafiq dərəcələrə görə əlavə olaraq Sakinlər tərəfindən ödənilir.

3.12.Sakinlər yaşıllaşdırma və gözəlləşdirmə obyektlərinə qayğı ilə yanaşmalıdırlar,yerli ərazinin idarəetmə qaydalarına riayət etməli ,çirklənməsinin qarşısını almalıdırlar.

4.Fövqəladə hallar və digər mühəndis avadanlıqları nasazlıqlarının həll edilməsi.

4.1.Sakin tərəfindən santexnika,elektrik və ya digər avadanlıqların işində nasazlıq aşkar edildiyi halda mütləq təcili olaraq İdarəedici şirkətə bu haqda xəbər verməlidir.

4.2.Əgər Sakin tərəfindən laqeydlik və ya ehtiyatsızlıq nəticəsində avadanlıqların nasazlığı meydana çıxıbsa ,sonuncu yaşayan onların təmirinin xərcini ödəməlidir,hansı ki,tərəflərin razılığı ilə İdarəedici şirkət tərəfindən də ,sakinin özü tərəfindən də həyata keçirilə bilər.

4.3.Mühəndis avadanlıqlarının nasazlığını təyin edərkən Sakin mütləq növbəti qaydalara riayət etməlidir.

4.3.1.Binanın daxilində su sızması:

zədələnmiş boruya və ya boru xəttinə su axınının qarşısını almaq;

əgər su axınını dayandırmaq imkanı yoxdursa,dərhal bu haqqda İdarəedici şirkətə bildirmək;

suyun başqa sahələrə nüfuz etməməsi üçün döşəməni silmək;

təmir olunmayanadək nasaz su kranını açmamaq;

özbaşına təmir işləri aparmamaq.

4.3.2.Xaricdən sahəni su basma :

Su basmanın mənbəyini müəyyən etmək ;

əgər damdırsa-İdarəedici şirkəti xəbərdar etmək zəruridir və əşyaların korlanmasının qarşısını almaq;

əgər bu sahə sizin sahənin üst qatında yerləşəndirsə-sızmanın qarşısını almaq üçün dərhal həmin sahənin mülkiyyətçisi ilə əlaqə saxlamaq ,sahənin mülkiyyətçisinin olmadığı təqdirdə -İdarəedici şirkətlə əlaqə saxlamaq.

4.3.3.Elektrik xəttində nasazlıq:

elektrik xəttinin təkcə sizin sahədəmi zədələnmiş olduğunu müəyyən edin ;

İdarəedici şirkəti xəbərdar edin;

əgər sahədə irimiqyaslı qəza baş veribsə ,təcili yardım xidmətini çağırmaq zəruridir;

4.4.Yaşayış və ya qeyri-yaşayış sahəsində təhlükə yaranan halda (avadanlıqların qırılması,yanğın və başqa qəza halları)Sakin yoxdursa,tərkibinə İdarəedici şirkət daxil olan komissiya Sakinlərlə Müqavilə idarəsi ilə sazişə uyğun olaraq məsuliyyəti öz üzərinə götürür.

4.5.Hər bir Sakinə növbəti qanunlara riayət etmək zəruridir:

sahənizin qapısını açıq qoymayın;

avtomobillərinizi açıq qoymayın;

sizin sahənizdə olmadığınızı müəyyən etmək üçün az şərait yaradın;

qiymətli əşyalarınızı eyvanda və ya lociyada saxlamayın;

kənar şəxslərə evinizə daxil olmağa imkan verməyin,şəxsiyyətini müəyyən etməmiş dəvət etməyə ehtiyat edin,şübhə yaranan təqdirdə bu haqda polis

məntəqəsinə xəbər verin;

evinizdə şübhəli şəxsləri gördüyünüz zaman dərhal İdarəedici şirkətə və ya polis işçilərinə xəbər verin.

4.6.Sakin,tərəfindən yaranan bütün suallarla mütləq İdarıedici şirkətə müraciət etməlidir.

5.Qaydalara riayət etməməyin məsuliyyəti.

5.1.Müvafiq qanuna uyğun olaraq,Sakinlər qaydalara riayət etməməyə görə məsuliyyət daşıyırlar.Qaydaların pozulması faktını təsdiq edən sənəd İdarəedici şirkətin səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən hər hansı bir şəxsin ,o cümlədən, İdarəedici şirkətin nümayəndələri ola biləcəyi 2 şahidin iştirakı ilə tərtib edilmiş yaşayış qaydalarının pozulması Aktıdır(bundan sonra “Akt “adlandırılacaq).

5.2.Yaşayış hüququnun pozulması ,ümumi sahələrin sanitar xidməti qaydaları,pilləkənlərin ,liftlərin,blokların,bitişik sahələrin,yaşayış evlərinin istismarı qaydalarının pozulması,yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri,mühəndis avadanlıqlarının ,onların təsərrüfatsızlıq məzmunu ,eləcə də yaşayış evlərinin ,yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin icazəsiz dəyişdirilməsi və yenidənqurması ,onlardan digər məqsədlər üçün istifadə,yaşayış evlərinin,yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin korlanması,onların avadanlıqlarının və qurğularının təkmilləşdirilməsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq cinayət və inzibati məsuliyyət daşıyır.

Əgər  sahənin mülkiyyətçisi olmayan Sakin yaşayış qanunlarına riayət etməzsə və məsuliyyətdən yayınarsa,məsuliyyəti sahəni icarəyə ,istifadəyə və ya muzdla verən  mülkiyyətçi məsuliyyət daşıyır.