Məskunlaşma reqlamenti MMC "AVROPA SERVİS"

1.Mənzillərə baxış.

Mülkiyyətçi (alqı-satqı müqaviləsi olan) və ya gələcək mülkiyyətçi (müşahidə orderi olan) mənzilin yerləşdiyi binanın komendantına müraciət etməlidir.Komendant da ,öz növbəsində , alqı-satqı müqaviləsinin surətinin təqdimatı əsasında mənzilin açarını mülkiyyətçiyə verir ,amma gələcək mülkiyyətçiyə baxış orderinin əslini. Hər iki halda ,şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədin üzərinizdə olmağı zəruridir.

Mənzilə baxışdan sonra açarı komendanta təhvil vermək lazımdır.
2. Açarların alınması.

Mülkiyyətçinin Bakı şəhəri,Nəsimi r-nu,Akademik Həsən Əliyev kuç.,kvartal 1061,korpus 3 ünvanında yerləşən  MMC "AVROPA SERVİS"-ə müraciət etməyi zəruridir.Üzərində bu sənədlər olmalıdır;

Binalarin işəgötürən\icarəçisi üçün;
arenda\icarə müqaviləsi (əsli +1 surəti) ;
çoxmənzilli evin məzmununun idarə edilməsi üzrə imza hüququ ilə sahənin mülkiyyətçisi tərəfindən etibarnamə;
mənzil üçün hüquqi sənədlər (əsli +1 surəti) ;
şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (əsli +1 surəti).
      Yuxarıda sadalananlar əsasında , MMC "AVROPA SERVİS" tərəfindən mülkiyyətçiyə ,icarəçiyə və ya işəgötürənə imza üçün növbəti sənədlər paketi verilir :
elektrik ,su  quraşdırılması və fərdi istismarı kanalizasiya ödəmək üçün müqavilə -2 nüsxədə;
mülkiyyətçi üçün – çoxmənzilli evin idarə ,baxım və təmiri üçün müqavilə - 2 nüsxədə;

Mülkiyyətçi üçün ,icarəçi\işəgötürən üçün - otaqın yaşayışa uyğun bir vəziyyətə gətirilməsi üçün təmir və tikinti zamanı əlavə xidmətlərin göstərilməsi – 2 nüsxə;

Maliyyə hesabının açılması barədə bildiriş;

İmzalanmış sənədlər əsasında mülkiyyətçiyə köçürülmə və mənzilin açarının alınması barədə Sərəncamın çıxış tarixi ilə mənzil və kommunal xidmətlərin (MKX) ödənilməsi qəbzi verilir.Həmçinin ,mülkiyyətçi yaşayışdan asılı olmayaraq MKX –nin  aylıq ödənilməsinin zəruriliyi haqqında xəbərdarlıq edilir.Bütün xidmətlərin ödənilməsi və qəbzlərin alınmasından sonra mənzilin sahibi mənzilin açarlarını almaq üçün komendantın yanına göndərilir.Açarların qəbulu və ötürülməsi faktı aktlaşdırılır.

3. Mənzildə tikinti-təmir işlərinin başlanması.
Mülkiyyətçinin\gələcək mülkiyyətçinin mənzilinin tam yaşayışa yararlı vəziyyətə gətirilməsi üçün icarəçi və ya işəgötürən mütləq işlərin aparılması barədə suallarla bağlı məsləhət üçün MKT mühəndis xidmətinə müraciət etməlidir.Mənzilin sahibi mühəndis xidmətində əldə edir:

Xidmət sazişi;

Su təchizatının,1000V –dək gərginliyi olan elektrik quraşdırmalarının,istilik şəbəkələrinin və kanalizasiyanın təmiri,texniki xidməti və təhlükəsizliyi  (əməliyyat məsuliyyəti) haqqında akt-2 nüsxədə;

Tikinti-təmir işlərinin aparılması haqqında MMC”AVROPA SERVİS”tərəfindən imzalanmış razılıq-2 nüsxədə;

mənzildə tikinti-təmir işlərinin aparılmasına buraxılış-2 nüsxədə;

tikintinin işçiləri ücün buraxılış ərizəsi-2 nüsxədə;

Tikinti –təmir işlərinin aparılması haqqında Razılığın imzalanmasından sonra mənzilin sahibi ərizə əsasında ,müəyyən edilmiş qaydada ,mənzildə tikinti-təmir işlərinin aparılması üçün tikintinin işçilərinin ərizələri əsasında buraxılışlarını alır.

O vaxtdan bəri ,mənzilin sahibi ,daimi yaşayış məqsədi ilə mənzili uyğun vəziyyətə gətirmək üçün işə başlamaq hüququna malikdir.